Tips en richtlijnen

Effectieve en correcte advertentie maken op Greenledwalls? Lees de do's & dont's


Ontwerptips

 1. Gebruik maximaal 8 woorden. In een heel korte tijd moet de boodschap overkomen bij de automobilisten. 
 2. Contrasterende kleuren. Het scherm staat in het landschap, gebruik bijvoorbeeld niet te veel wit/grijs/lichtblauw tinten i.v.m. de kleur van de lucht op de achtergrond. 
 3. Opvallend Logo. Het logo moet goed leesbaar en goed herkenbaar zijn. Ook hiervoor geldt dat het in de korte tijd van passeren gelezen moet kunnen worden.
 4. Gebruik leesbare fonts. Het scherm bevindt zich op 42 meter afstand van de snelweg, ons advies: een fonthoogte van minimaal 15 cm.
 5. Formaat en resolutie: B x H 640x600 px en 200-300 dpi.
 6. Tekstplaatsing. Plaats de teksten niet te dicht bij de randen.


Richtlijnen: wat mag wel en niet?

Hieronder een opsomming van richtlijnen opgesteld door de overheid ter voorkoming van misleiding, afleiding of overstraling. 

 • de reclame is beperkt tot een boodschap ten dienste van het wegverkeer;
 • de reclame mag zowel overdag als bij duisternis niet hinderlijk of misleidend zijn voor het wegverkeer;
 • de informatie mag slechts zichtbaar zijn voor het verkeer in één richting; 
 • de reclame(informatie) dient in één oogopslag herkenbaar en leesbaar te zijn; 
 • bewegende en knipperende reclame is niet toegestaan; de toegepaste kleuren en vormen mogen geen verwarring veroorzaken met ander wegmeubilair. 


Nederlandse Reclame Code stelt dat de reclame: 

 • in overeenstemming moet zijn met de wet, waarheid, goede smaak en fatsoen; 
 • niet strijdig mag zijn met algemeen belang, openbare orde of de goede zeden; 
 • niet nodeloos kwetsend mag zijn; geen bedreiging mag inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid; 
 • niet (zonder rechtvaardiging) mag appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid.


Aanvullend wordt aanbevolen om weggebruikers geen reclame te tonen die: 

 • beelden laat zien die sterke negatieve emoties oproepen; 
 • oproept tot/inhoud toont die aanzet tot een rijtaakafleidende actie van de weggebruiker
 •   (bijvoorbeeld een oproep tot het afstemmen op een radiozender of het tonen van een telefoonnummer dat onthouden moet worden); 
 • nieuwsitems toont (bijvoorbeeld dat er ergens een ramp of aanslag of iets dergelijks is gebeurd, zoals 9/11 – geen ‘breaking news’); 
 • complexe inhoud laat zien (raadsels en complexe teksten of vragen). 

Download de PDF met tips en richtlijnen